việc làm - job.net.vn

– Nhân viên trực điện thoại: Điều này áp dụng cho những người được thuê khi cần thiết trong một khoảng thời gian không xác định. Người sử dụng lao động có thể gia hạn việc làm tối đa là 180 ngày, sau đó người đứng đầu đơn vị của nhân viên phải đưa ra yêu cầu chính thức về việc gia hạn. Các nhân viên trực điện thoại không được tham gia vào chương trình phúc lợi của công ty và không được làm việc hơn 400 giờ trong thời gian 180 ngày.

 

– Thực tập sinh: Điều này áp dụng cho những người làm việc trong một khoảng thời gian cụ thể cho mục đích học tập hoặc đào tạo. Thực tập sinh không được tham gia các chương trình phúc lợi của công ty.

 

– Người làm nghề tự do và nhà thầu độc lập: Họ cũng thuộc loại chuyên biệt vì người làm nghề tự do và nhà thầu độc lập là những người không phải là nhân viên thực hiện các chức năng chuyên biệt trong một khoảng thời gian cụ thể.

1

2

liên hệ trực tiếp văn phòng

Bạn cần công việc tại TpHCM, vui lòng liên hệ 0837.77.79.78

 

lh


1. 1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

lh 0837.77.79.78

……