Hồ sơ của người học nâng hạng giấy phép lái xe bao gồm những giấy tờ gì?

   Hồ sơ của người học nâng hạng giấy phép lái xe bao. Hồ sơ của người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe gồm những gì? Người học nâng hạng giấy phép lái xe khi chưa đủ tuổi được không?

Nội dung chính

Hồ sơ của người học nâng hạng giấy phép lái xe bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT sửa đổi bởi khoản 31 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT. Bổ sung bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định như sau:

Hồ sơ của người học lái xe

  1. Người học lái xe lần đầu lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm:

      a) Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này;

      b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) đối với người Việt Nam. Hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

     c) Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

    d) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

   2. Người học lái xe nâng hạng lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm:

       a) Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;

       b) Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này. Phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

       c) Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên. Đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E. (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

      d) (đã bị bãi bỏ)

Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.

  1. Người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt học lái xe mô tô hạng A1, hạng A4. Lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm:

      a) Giấy tờ quy định tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều này;

     b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, xác nhận. Là người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy xác nhận có giá trị 01 năm kể từ ngày ký xác nhận. Cá nhân ký tên hoặc điểm chỉ vào giấy xác nhận.

Theo đó, hồ sơ của người học lái xe nâng hạng bao gồm:

     – Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

     – Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn. Có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam. Hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

    – Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

   – Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

   – Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

– Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên. Đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

Hồ sơ của người học nâng hạng giấy phép lái xe bao gồm những gì? (Hình từ Internet)

Hồ sơ của người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe gồm những giấy tờ gì?

Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định:

Hồ sơ dự sát hạch lái xe

  1. Đối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F

Cơ sở đào tạo lái xe lập 01 bộ hồ sơ. Gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

    a) Hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này;

    b) Chứng chỉ đào tạo nâng hạng;

    c) Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng.

Theo đó, hồ sơ của người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe gồm:

– Hồ sơ của người học nâng hạng giấy phép lái xe;

– Chứng chỉ đào tạo nâng hạng;

– Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng.

Người học nâng hạng giấy phép lái xe khi chưa đủ tuổi được không?

Theo Điều 7 Thông tư 12/2017/TT-BGTV sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT quy định:

Điều kiện đối với người học lái xe

  1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.
  2. Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định. Đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.
  3. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:

    a) Hạng B1 số tự động lên B1: Thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

    b) Hạng B1 lên B2: Thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

   c) Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;

  d) Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

  Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E. Phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Theo đó, người học để nâng hạng giấy phép lái xe có thể học trước, nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *