Giải đáp một số câu hỏi thường gặp về biển báo giao thông

Cơ quan nào có quyền đặt biển báo giao thông?

Khoản 1 và khoản 2 Điều 37 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

     1. Tổ chức giao thông gồm các nội dung sau đây:

b) Quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe; lắp đặt báo hiệu đường bộ;[…]

     2. Trách nhiệm tổ chức giao thông quy định như sau:

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, Chủ tich Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chính là người có thẩm quyền tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Trong đó có việc quy định các đoạn đường lắp đặt biển báo hiệu đường bộ.

Hiệu lực của biển báo giao thông thế nào?

Điều 19 của Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT đã quy định về hiệu lực của các nhóm biển báo giao thông như sau:

  • Biển báo nguy hiểm và cảnh báo và biển chỉ dẫn: 

Có giá trị trên các làn đường của chiều xe chạy.

  • Biển báo cấm và biển hiệu lệnh:

Có giá trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một. Một số làn đường theo biển báo trên đường.

  • Biển báo khác khi sử dụng độc lập:

 Người tham gia giao thông phải tuân theo ý nghĩa của biển báo đó.

Trường hợp đoạn đường được bố trí nhiều hình thức báo hiệu có ý nghĩa khác nhau thì thứ tự chấp hành hiệu lệnh sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT như sau:

  1. Ưu tiên hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trước.
  2. Sau đó đến hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.
  3. Tiếp đến là hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông.
  4. Cuối cùng là hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

Trong trường hợp khi đoạn đường di chuyển có lắp cả biển báo hiệu cố định và biển báo tạm thời. Mang ý nghĩa khác nhau thì hãy thực hiện chỉ dẫn của biển báo tạm thời.

 Không tuân thủ biển báo giao thông bị phạt thế nào?

Nếu không chấp hành chỉ dẫn của hệ thống biển báo giao thông. Người điều khiển phương tiện sẽ bị Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) như sau:

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *