Đặc điểm và cách nhận biết 5 loại biển báo

1. Biển báo giao thông là gì?

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về khái niệm biển báo giao thông.

Tuy nhiên, có thể hiểu đơn giản rằng, biển báo giao thông là các biển hiệu được đặt trên đường để biểu thị, truyền đạt các thông tin đến người tham gia giao thông.

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 thì hệ thống báo hiệu đường bộ bao gồm:

 • Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
 • Tín hiệu đèn giao thông.
 • Biển báo hiệu.
 • Vạch kẻ đường.
 • Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ.
 • Rào chắn.

Như vậy, biển báo giao thông thuộc hệ thống báo hiệu đường bộ. Nếu ở cùng một khu vực mà đồng thời có các hình thức báo hiệu khác nhau thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh theo thứ tự sau:

 1. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;
 2. Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;
 3. Hiệu lệnh của biển báo giao thông;
 4. Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên đường.

Lưu ý: Trường hợp ở một vị trí đã có biển báo cố định lại có biển khác có tính chất tạm thời mà 02 biển có ý nghĩa khác nhau thì phải chấp hành theo biển báo có tính chất tạm thời.

Cách nhận biết các loại biển báo giao thông (Ảnh minh họa)

2. Các loại biển báo giao thông

Khoản 4 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ quy định biển báo giao thông gồm 05 nhóm:

 1. Biển báo cấm.
 2. Biển báo hiệu lệnh.
 3. Biển báo nguy hiểm và cảnh báo.
 4. Biển báo chỉ dẫn.
 5. Biển phụ, biển viết bằng chữ.

3. Ý nghĩa các biển báo giao thông

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, mỗi loại biển báo giao thông lại mang những ý nghĩa khác nhau. Cụ thể:

 • Nhóm biển báo cấm: Biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm.
 • Nhóm biển hiệu lệnh: Báo cho người điều khiển phương tiệ n biết các điều bắt buộc phải chấp hành khi tham gia giao thông.
 • Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo: Dùng để báo cho người điều khiển phương tiện biết trước tính chất của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường tham gia giao thông để chủ động phòng ngừa kịp thời tai nạn.
 • Nhóm biển chỉ dẫn: Dùng để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần thiết nhằm giúp việc điều khiển phương tiện và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn.
 • Nhóm biển phụ, biển viết bằng chữ: Dùng để thuyết minh bổ sung nội dung cho các nhóm biển còn lại.

4. Đặc điểm nhận biết các loại biển báo giao thông.

Theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, biển báo giao thông sẽ có 5 loại và đặc điểm các loại biển báo giao thông này như sau:

4.1. Biển báo cấm

Biển báo cấm là biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm.

Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ/chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt).

Biển báo cấm có mã P (cấm) và DP (hết cấm).

https://image.luatvietnam.vn/uploaded/twebp/images/original/2022/06/28/bien-bao-giao-thong-1_2806140521.jpg

4.2. Biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển báo nguy hiểm và cảnh báo được dùng để báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường. Khi gặp biển báo nguy hiểm và cảnh báo, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn.

Biển báo nguy hiểm có mã W, ví dụ như W.201 (a,b) – Chỗ ngoặt nguy hiểm; W.212 – Cầu hẹp; W.227 – Công trường…

Biển báo nguy hiểm/cảnh báo chủ yếu có hình tam giác đều, ba đỉnh lượn tròn; một cạnh nằm ngang, đỉnh tương ứng hướng lên trên, trừ biển W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên” đỉnh tương ứng hướng xuống dưới.

bien bao giao thong 2

4.3. Biển báo hiệu lệnh

Biển hiệu lệnh là biển báo các hiệu lệnh phải chấp hành. Người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh trên biển báo (trừ một số biển đặc biệt).

Biển hiệu lệnh có dạng hình tròn, nền xanh lam, hình vẽ màu trắng. Nếu hết hiệu lệnh thường sử dụng vạch chéo màu đỏ kẻ từ trên xuống và từ phải qua trái đè lên hình màu trắng. Biển hiệu lệnh có mã R và R.E.

bien bao giao thong 3

4.4. Biển báo chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn dùng để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần thiết nhằm giúp người tham gia giao thông trong việc điều khiển phương tiện và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn.

Biển chỉ dẫn có:

 • Hình vuông hoặc hình chữ nhật hoặc hình mũi tên.
 • Nền màu xanh lam.
 • Hình vẽ.
 • Chữ viết màu trắng.

Nếu nền màu trắng thì hình vẽ và chữ viết màu đen trừ một số trường hợp ngoại lệ.

4.5. Biển phụ, biển viết bằng chữ

Biển phụ sẽ thường được đặt kết hợp với các biển báo chính nhằm thuyết minh.

Bổ sung để hiểu rõ, trừ biển số S.507 “Hướng rẽ” được sử dụng độc lập.

 • Biển phụ có mã S, SG và SH ví dụ như: Biển S.501: Phạm vi tác dụng của biển.
 • Biển số S.502: Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu.
 • Biển S.H,3 (a,b,c): Hướng tác dụng của biển…

Biển phụ có dạng:

 • Hình chữ nhật/hình vuông.
 • Nền màu trắng.
 • Hình vẽ.
 • Chữ viết màu đen.

Nếu nền màu xanh lam thì chữ viết màu trắng.

Các biển phụ đều được đặt ngay phía dưới biển chính ngoại trừ biển S.507 sử dụng độc lập được đặt ở phía lưng đường cong đối diện với hướng đi/đặt ở giữa đảo an toàn nơi đường giao nhau.

bien bao giao thong 6

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *