120 câu hỏi mô phỏng tình huống nguy hiểm (xe ô tô con, ô tô tải,…)

120 CÂU HỎI MÔ PHỎNG TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM

Câu 1.  2 người đi bộ qua đường từ bên“TRÁI”, có xe tải khuất tầm nhìn.

Chú ý: Xuất hiện đủ cả 2 người đi bộ  → BẤM.

Câu 2. Người đi bộ qua đường, phía trước xe mình có xe khách.

Chú ý: Người đi bộ vừa bước xuống làn đường của xe mình → BẤM.

Câu 3. Xe ô tô con tránh xe khách đang đậu bên “PHẢI” đường.

Chú ý: Đèn phanh xe ô tô con sang → BẤM.

Câu 4. Tại ngã ba, xe ô tô con từ nhánh “PHẢI” rẽ “PHẢI”.

Chú ý: Xe ô tô con bên PHẢI đè lên vạch của người đi bộ → BẤM.

Câu 5. Xe mô tô đột ngột rẽ “PHẢI” trước đầu xe ô tô con.

Chú ý: Đầu xe mô tô đến giữa làn đường bên cạnh xe mình → BẤM.

Câu 6. Xe khách ngược chiều vượt ô tô con đang đậu bên “TRÁI”  đường.

Chú ý: Nguyên đầu xe khách lách qua khỏ ixe ô tô con → BẤM.

Câu 7. Đường nhiều xe đậu bên đường, người đi bộ sang đường từ bên “TRÁI”.

Chú ý: Đèn phanh xe ô tô con phía trước → BẤM.

Câu 8. Tại ngã ba, nhánh đường bên “TRÁI” ,xe đạp rẽ trái sang đường.

Chú ý: Đầu xe của mình vừa che khuất vạch người đi bộ → BẤM.

Câu 9. Xe ô tô con ngược chiều vượt xe tải đang đậu bên “TRÁI” đường.

Chú ý: Đầu xe ô tô con nằm giữa vạch tim đường, 2 đèn pha sáng → BẤM.

Câu 10. Tại ngã ba, bên nhánh “TRÁI”, xe ô tô con rẽ “TRÁI”.

Chú ý: Thùng xe ô tô con ngang cây góc đường.  Hoặc đầu xe của mình vừa che khuất vạch người đi bộ → BẤM.

Câu 11. Xe bồn đỗ dốc đường cong ngược chiều qua xe con đang đậu bên “TRÁI” đường.

Chú ý: Bánh xe bồn đè lên vạch tim đường → BẤM.

Câu 12. Tại ngã tư, xe ô tô ngược chiều rẽ “TRÁI”

Tình huống nhiễu: 2 bánh vượt xe ô tô.

Chú ý: Xe con bắt đầu di chuyển bánh xe trước ngang vạch tim đường → BẤM.

Câu 13. Tại ngã tư, xe đạp từ trên lề “PHẢI” đi xuống  băng qua đường, đi trên vạch của người đi bộ.

Chú ý: Bánh xe đạp vừa chạm vạch của người đi bộ → BẤM.

Câu 14. Vào hầm hẹp, hướng ngược chiều có xe con và xe tải.

Chú ý: Biển báo và khi thấy hết đầu xe tải→ BẤM.

Câu 15. Xe tải phía trước giảm tốc độ để tránh xe ô tô con rẽ “TRÁI”

Chú ý: Đèn thắng xe tải sáng→ BẤM.

Câu 16. Tại ngã ba, hướng ngược chiều có xe ô tô con màu đỏ. Từ nhánh “TRÁI” có xe ô tô con màu trắng rẽ “TRÁI”.

Chú ý: Xe ô tô con màu đỏ vừa che khuất xe ô tô con trắng → BẤM.

Câu 17. Xe của bạn rẽ “PHẢI”, gặp xe buýt chạy hướng ngược chiều lấn làn.

Chú ý: Đầu xe buýt xuất hiện → BẤM.

Câu 18. Tại ngã ba, xe tải từ nhánh “PHẢI” rẽ “PHẢI”, phía trước có xe ô tô con đang mở cửa xe.

Tình huống nhiễu: xe tải rẽ “PHẢI”.

Chú ý: Xe tải chạy ngang xe ô tô con đang mở cửa → BẤM.

Câu 19. Xe ô tô con đang dừng bên lề “PHẢI” mở cửa.

Chú ý: Đèn ưu tiên, nháy 5 lần hoặc xe của mình vừa đi qua xe ô tô con màu xanh bên lề “PHẢI” → BẤM.

Câu 20. Xe của mình rẽ “PHẢI”, phía bên “PHẢI” có người đi bộ ra lấy xe.

Chú ý: Đèn hậu nháy sáng → BẤM.

Câu 21. Xe ô tô con màu trắng phía trước đang lùi vào nơi đỗ.

Chú ý: Đèn phanh xe ô tô con màu trắng sáng → BẤM.

Câu 22. Tại ngã ba, xe khách từ nhánh đường “PHẢI” rẽ “PHẢI”.

Chú ý: Xuất hiện hết xe khách → BẤM.

Câu 23. Xe ô tô con từ hướng ngược chiều tránh xe tải đang đậu bên lề “TRÁI”.

Chú ý: Đầu xe ô tô con qua hết làn đường bên “PHẢI” → BẤM.

Câu 24. Xe tải ngược chiều tránh xe rác đang đậu bên lề “TRÁI”.

Chú ý: Đầu xe tải qua hết làn đường bên “PHẢI” → BẤM.

Câu 25. Xe khách đỏ từ trong lề “TRÁI” tránh xe ô tô đang đậu.

Chú ý: Đèn xi nhan xe khách sáng → BẤM.

Câu 26. Phía trước đang làm đường, dừng lại nhường đường cho xe chạy ngược chiều.

Chú ý: Đến cây bên đường hoặc xe con màu trắng bắt đầu xuất hiện → BẤM.

Câu 27. Ngã tư đèn giao thông, xe khách phía trước dừng chờ người đi bộ từ bên “PHẢI” lê xe.

Chú ý: Đèn giao thong bắt đầu chuyển xanh hoặc người đi bộ đến cây bên đường → BẤM.

Câu 28. Xe ô tô con phía trước phanh độ tngột.

Chú ý: Đèn phanh xe ô tô con sáng → BẤM.

Câu 29. Đường  ướt, trơn trượt; xe ô tô con phía trước phanh tránh xem ôtô.

Chú ý: Đèn phanh của xe ô tô con sáng → BẤM.

Câu 30. Đường làng, có biển báo cảnh cáo gia súc, phía trước có đàn bò.

Chú ý: Đầu xe của mình chạm đến ụ rơm đầu tiên bên “PHẢI” → BẤM.

Câu 31. Đường làng, có biển báo cảnh cáo gia súc, phía trước có đàn bò từ trong lề đi ra đường.

Chú ý: Đầu xe của mình vừa che ụ rơm đầu tiên bên “TRÁI”. Hoặc  thấy con bò từ trong lề đi ra phần đường xe chạy → BẤM.

Câu 32. Trời tối, xe tải đi ngược chiều, người đi bộ sang đường từ bên “PHẢI”.

Chú ý: Xe của mình đi chậm lại → BẤM.

Câu 33. Đường làng quanh co, phía trước có trường học và biển báo nguy hiểm có trẻ em.

Chú ý: Qua biển báo và đi sát hàng rào màu xanh thứ 2. Hoặc khi người đi bộ đầu tiên đi sát vào lề đường → BẤM.

Câu 34. Đường làng quanh co, khuất tầm nhìn, xe khách đỏ hướng ngược chiều tránh xe đạp.

Chú ý: Thấy hết xe khách màu đỏ → BẤM.

Câu 35. Xe tải hướng ngược chiều gặp chướng ngại vật, xe rác phía trước tránh xe tải.

Chú ý: Đèn thắng xe rác sáng → BẤM.

Câu 36. Tại ngã ba, xem ô tô phía trước rẽ “PHẢI”, từ nhánh đường “PHẢI” xe mô tô khác rẽ ra.

Chú ý: Xe máy phía trước xe mình khuất khỏi góc cua → BẤM.

Câu 37. Tại ngã ba, xe mô tô phía trước rẽ “PHẢI”, từ nhánh đường phải xe đạp khác rẽ ra

Chú ý: Xe máy phía trước xe mình khuất khỏi góc cua → BẤM.

Câu 38. Trời tối, 2 xe mô tô phía trước phanh xe tránh xe ngược chiều.

Chú ý: Đèn phanh 2 xe mô tô sáng → BẤM.

Câu 39. Tình huống thực tế: Xe tải từ nhánh đường bên “PHẢI” nhập làn.

Chú ý: Bánh xe tải chạm vạch phân làn đầu tiên → BẤM.

Câu 40. Xe mô tô hướng ngược chiều vượt xe khách đang dừng.

Chú ý: Thấy xe mô tô xuất hiện → BẤM.

Câu 41. Tại ngã ba, xe ô tô con hướng ngược chiều rẽ trái

Chú ý: Đèn xi nhan xe ô tô con sáng → BẤM.

Câu 42. Ngã tư đèn giao thong, xe mô tô vượt đèn đỏ từ bên “PHẢI” để rẽ “TRÁI”.

Chú ý: Xe mô tô rẽ đến giữa làn đường của mình. Hoặc đầu xe của mình che khuất  vạch người đi bộ → BẤM.

Câu 43. Phía trước có chướng ngại vật, xe tải chuyển làn đường tránh chướng ngại vật.

Chú ý: Bánh xe tải chạm vạch phân chia làn đường hoặc đèn xi nhan sáng → BẤM.

Câu 44. Trên đường cao tốc, bên “PHẢI” xe ô tô con trắng vượt lên xin chuyển làn sang “TRÁI”.

Chú ý: Xe ô tô con bật đèn xi nhan → BẤM.

Câu 45. Trời tối, bắt đầu vào đường cao tốc. Xe tải chuyển làn đường xe ô tô con phía trước phanh gấp.

Chú ý: Đèn phanh xe ô tô con sáng → BẤM.

Câu 46. Xe ô tô con trắng ở phía sau vượt lên từ bên “PHẢI” chuyển làn đường sang “PHẢI”.

Chú ý: Xe ô tô con trắng đi ngang bằng xe tải → BẤM.

Câu 47. Nhìn gương chiếu hậu thấy xe ưu tiên.

Chú ý: Khi xe của bạn bắt đầu chuyển làn đường → BẤM.

Câu 48. Trời tối, nhìn gương chiếu hậu thấy xe ô tô con vượt.

Chú ý: Đèn xi nhan “TRÁI” của xe mình nháy 2 lần → BẤM.

Câu 49. Trời tối, đường ướt, xe tải phía trước tránh chướng ngại vật nên chuyển làn đường sang “PHẢI”.

Chú ý: Chuyển 1/3 xe tải → BẤM.

Câu 50. Trời tối, xe tải chuyển làn đường sang “TRÁI”.

Chú ý: Xe tải bắt đầu chuyển làn → BẤM.

Câu 51. Xe tải đang đi ngược chiều từ đường nhánh ra (làn bên “PHẢI”).

Chú ý: Xe tải rẽ hẳn sang trên làn đường của xe mình → BẤM.

Câu 52. Tránh xe tải bên “PHẢI” đang đi lùi có bật đèn báo hiệu.

Chú ý: Đèn xe tải nháy lên → BẤM.

Câu 53. Trời tối, xe tải phía trước chuyển làn sang “TRÁI” tránh xe tải đi ngược chiều.

Chú ý: Xe tải phía trước xi nhan “TRÁI” hoặc thấy đầu xe tải ngược chiều → BẤM.

Câu 54. Xe tải từ nhánh đường bên “PHẢI” xin nhập làn.

Chú ý: Đầu xe tải ra đến thanh chắn → BẤM.

Câu 55. Trời tối, xe tải lớn phía trước chuyển làn đường do tránh xe hư hỏng bên lề “PHẢI”.

Chú ý: Đèn xi nhan tải sáng → BẤM.

Câu 56. Xe con từ lề “PHẢI” ra.

Chú ý: Bánh xe con trắng đè vạch thẳng liền vào đường xe chạy → BẤM.

Câu 57. Phía trước có công trình đang thi công

Chú ý: Xe của mình đi đến vệt ổ gà thứ 2 → BẤM.

Câu 58. Bên lề “PHẢI” có công trình đang thi công, xe ô tô con đỏ chuyển làn để tránh.

Chú ý: Xe ô tô con đỏ phía trước sáng đèn phanh → BẤM.

Câu 59. Xe tải bên “TRÁI” chuyển làn đường rẽ “PHẢI”.

Chú ý: Xe tải bắt đầu chuyển làn và bánh xe đè vạch phân làn → BẤM.

Câu 60. Xe khách trong lề nhập vào làn đường xe chạy.

Chú ý: 1/2 xe khách bắt đầu chuyển làn. Hoặc đầu xe của mình ngay đuôi xe tải → BẤM.

Câu 61. Xe ô tô con màu đen phía trước chuyển sang làn đường bên “TRÁI”.

Chú ý: Xe ô tô con màu đen bắt đầu chuyển vào làn đường của xe mình (đè vạch phân làn) → BẤM.

Câu 62. Phía trước có xe chạy ngược chiều.

Chú ý: Đèn xe chạy ngược chiều sáng → BẤM.

Câu 63. Gia súc từ bên “PHẢI” đi ra đường.

Chú ý: Con bò bắt đầu di chuyển vào phần đường xe chạy → BẤM.

Câu 64. Đường đèo cong; xe khách phía trước tránh xe tải hướng ngược chiều.

Chú ý: Đèn phanh xe tải phía trước sáng → BẤM.

Câu 65. Trời tối, đường đèo núi quanh co. Tại khúc cua khuất tầm nhìn. Xe khách lấn đường vượt đoàn xe đi ngược chiều.

Chú ý: Nhìn thấy ánh sáng đèn xe chạy ngược chiều bị khuất → BẤM.

Câu 66. Xe tải phía trước rơi đá

Chú ý: Nhìn thấy vài cục đá rơi khỏi xe → BẤM.

Câu 67. Đường đèo núi; tránh gia súc

Chú ý: Đèn phanh  xe phía trước sáng → BẤM.

Câu 68. Sương mù, đường đèo núi, có gia súc bên “PHẢI” đường.

Chú ý: Đầu xe mình ngang biển báo → BẤM.

Câu 69. Đường cong, dốc; xe tải phía trước tránh xe ngược chiều tại khúc cua.

Chú ý: Khi xe tải ngược chiều đầu tiên khuất xe tải. Hoặc nhìn đèn phanh xe tải phía trước → BẤM.

Câu 70. Đường đèo cong, quanh co; khúc cua bên “PHẢI” khuất tầm nhìn, xe buýt vượt xe tải.

Chú ý: Thấy đèn xe tải ngược chiều vượt → BẤM.

Câu 71. Đường đèo cong; tránh xe  2 bánh phía trước đang dừng.

Chú ý: Đèn phanh xe con phía trước sáng → BẤM.

Câu 72. Đường đèo núi, sương mù, 2 xe tải ngược chiều vượt nhau.

Chú ý: Ánh sáng đèn xe tải ngược chiều chớp → BẤM.

Câu 73. Đường đèo núi, sương mù. Xe ô tô con ngược chiều vượt xe tải.

Chú ý: Xuất hiện xe ô tô con vượt → BẤM.

Câu 74. Tại ngã ba, xe tải phía trước tránh đoàn xe đạp từ bên “PHẢI” rẽ “PHẢI”

Chú ý: Đèn phanh xe tải sáng → BẤM.

Câu 75. Trẻ em chơi đá banh, em nhỏ chạy ra long đường lấy banh.

Chú ý: Em nhỏ chạm vào vạch sơn trong lề đường “PHẢI” → BẤM.

Câu 76. Đường làng, trẻ em chạy ra đường.

Chú ý: Đứa bé chạm vạch tim đường → BẤM.

Câu 77. Xe ô tô con đỏ qua đường bị xe khách cùng chiều xe mình che khuất tại giao lộ.

Chú ý: Đầu xe ô tô con đỏ xuất hiện → BẤM.

Câu 78. Tại ngã tư, xe 2 bánh bên “PHẢI” vượt đèn.

Chú ý: Đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh → BẤM.

Câu 79. Tại ngã tư, bên “PHẢI” 2 xe 2 bánh rẽ “PHẢI”.

Chú ý: Đầu xe của mình đến ngang biển báo. Hoặc vừa che khuất vạch giảm tốc → BẤM.

Câu 80. Đường đang thi công, tránh chướng ngại vật bên “PHẢI”.

Chú ý: Đèn báo thi công chớp 3 lần hoặc xe 2 bánh chớp đèn xi nhan → BẤM.

Câu 81. Xe ngược chiều quay đầu.

Chú ý: Xe quay đầu vuông góc với đường của mình → BẤM.

Câu 82. Đường làng, hướng ngược chiều xe tải lấn đường vượt xe khách.

Chú ý: Đầu xe tải đang lấn ra, bánh xe của xe tải đè lên vạch tim đường → BẤM.

Câu 83. Gia súc qua đường.

Tình huống nhiễu: 2 con bò đầu tiên đứng im.

Chú ý: Bò nhúng xuống hoặc bắt đầu di chuyển → BẤM.

Câu 84. Xe con tránh xe khách đang dừng bên đường.

Chú ý: Đèn xi nhan xe con màu đỏ trước mặt nháy 2 lần → BẤM.

Câu 85. Xe chở cây, rơi cây xuống đường.

Chú ý: Đèn thắng xe chở cây sáng → BẤM.

Câu 86. Đường đang thi công, tránh chướng ngại vật bên “PHẢI”.

Chú ý: Đèn báo thi công chớp hoặc bánh xe ô tô trắng đè vạch tim đường → BẤM.

Câu 87. Tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có tàu hỏa đang đến.

Chú ý: Đầu tàu hỏa chạm vạch tim đường hoặc đầu xe của mình đến vạch giảm tốc đầu tiên → BẤM.

Câu 88. Xe khách phía trước ghép lề. Xe 2 bánh chuyển làn tránh xe khách.

Chú ý: Xe khách nhá đèn thắng hoặc xe 2 bánh bắt đầu bật xi nhan → BẤM.

Câu 89. Tại ngã ba, xe đạp bên “TRÁI” ra giao lộ rẽ “TRÁI”.

Chú ý: Xe đạp vào trọn con lươn hoặc đầu xe của mình che khuất vạch giảm tốc thứ 2 → BẤM.

Câu 90. Xe 2 bánh đi ngược chiều, xe ô tô phía trước chuyển làn đường bên “PHẢI” để tránh xe 2 bánh.

Chú ý: Đèn xi nhan xe ô tô phía trước nháy 2 lần.

Câu 91. Đường dẫn vào cao tốc, có xe ô tô đang lùi.

Chú ý: Xe mình vừa đến mũi tàu (nhìn vạch sơn trên đường) → BẤM.

Câu 92. Trên đường  đèo, cong liên tục. Xe 2 bánh có bế trẻ em vượt xe tải nên va chạm với xe khách.

Chú ý: Đầu xe khách ngược chiều bắt đầu xuất hiện → BẤM.

Câu 93. Đường cao tốc nhiều làn đường, xe bên “TRÁI” chuyển làn đường sang “PHẢI”.

Chú ý: Đèn xi nhan của xe chuyển làn bắt đầu sáng → BẤM.

Câu 94. Trời tối tránh xe khách dừng bên lề “PHẢI” cho hành khách xuống xe.

Tình huống nhiễu: Xe con ngược chiều bật đèn pha.

Chú ý: Xe trước bật đèn dừng khẩn cấp. Hoặc khi thấy hành khách xuất hiện → BẤM.

Câu 95. Tránh chướng ngại vật.

Chú ý: Đèn cảnh báo chướng ngại vật chớp 2 lần → BẤM.

Câu 96. Trời tối, tại giao lộ dừng đèn đỏ.

Chú ý: Đèn chiếu hậu của 2 xe dừng đèn đỏ sáng → BẤM.

Câu 97. Trời tối,  đường cong, khuất tầm nhìn. Xe ngược chiều đi đến.

Chú ý: Đầu xe khách ngược chiều bắt đầu xuất hiện → BẤM.

Câu 98. Đường đèo núi, cong. Bên “PHẢI” đường đang thi công.

Chú ý: Vừa qua biển báo, nhìn thấy chỗ thi công → BẤM.

Câu 99. Vào hầm Hải Vân.

Tình huống nhiễu: Xe ngược chiều bật đèn pha gây chói mắt.

Chú ý: Xe ngược chiều lấn đường, có đèn pha → BẤM.

Câu 100. Tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có tàu hỏa đang đến.

Chú ý: Đèn tàu hỏa đi qua từ bên “PHẢI” → BẤM.

Câu 101. Rẽ “TRÁI” đến nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, đèn đỏ đã bật sáng.

Chú ý: Vừa quẹo xe qua cua “TRÁI” → BẤM.

Câu 102. Trên đường cao tốc xuất hiện xe chữa cháy có tín hiệu đi ngược chiều.

Chú ý: Bắt đầu xuất hiện xe chữa cháy đi ngược chiều (nhìn đèn xe) → BẤM.

Câu 103. Xe ô tô chạy ngược chiều vào làn đường của mình.

Chú ý: Đầu xe con đỏ ngược chiều bắt đầu nghiên “TRÁI” → BẤM.

Câu 104. Trời tối, người lái xe trong tình trạng say xỉn (mắt mờ, nhìn mọi thứ không rõ ràng)

Chú ý: Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ → BẤM.

Câu 105. Trời tối, xe của mình mất lái và di chuyển về phần đường bên “TRÁI”.

Chú ý: Xe của mình ra giữa tim đường (tim đường nằm giữa tay lái) → BẤM.

Câu 106. Sương mù, đường cong. Tránh đường đang thi công bên “TRÁI”.

Chú ý: Thấy biển báo đường thi công → BẤM.

Câu 107. Xe mình vượt ẩu gặp xe khách ngược chiều đi đến.

Chú ý: Sau khi đèn xi nhanh của xe mình nháy 3 lần. Hoặc khi thấy đèn xe chạy ngược chiều → BẤM.

Câu 108. Đường đèo núi quanh co, xe của mình bị lạc tay lái.

Chú ý: Xuất hiện đầu xe tải đi ngược chiều → BẤM.

Câu 109. Tại ngã ba, xe khách từ bên “PHẢI” rẽ “TRÁI”.

Chú ý: Xe khách chạy khuất sau nhà góc đường. Hoặc xe của mình đi đến vạch gờ giảm tốc đầu tiên → BẤM.

Câu 110. Tại ngã tư, dừng đèn đỏ.

Chú ý: Vô lăng của mình vừa chạm vạch chỉ hướng đi cuối cùng trên đường → BẤM.

Câu 111. Trời tối, xe khách  đỏ ngược chiều vượt xe tải, lấn đường của mình.

Chú ý: Thấy xe khách lấn làn và xi nhan → BẤM.

Câu 112. Đường đèo núi, xe của mình vượt ẩu qua vạch tim đường thẳng liền.

Chú ý: Xe mình di chuyển hẳn qua vạch tim đường → BẤM.

Câu 113. Tại ngã tư, đèn đỏ chuyển sang xanh, nhánh đường bên “TRÁI” có xe con vượt đèn đỏ.

Chú ý: Xuất hiện xe con vượt đèn → BẤM.

Câu 114. Trời tối, đi qua cầu hẹp, có xe 2 bánh đi ngược chiều qua cầu.

Chú ý: Bắt đầu lên cầu, nhìn thấy xe 2 bánh (nhìn đèn xe 2 bánh) → BẤM.

Câu 115. Trời tối, tại ngã ba, từ nhánh đường bên “PHẢI” có xe 2 bánh rẽ “PHẢI”. Xe con phía trước thắng gấp.

Chú ý: Đèn phanh xe con phía trước sáng → BẤM.

Câu 116. Đường đèo núi, khuất tầm nhìn, có biển báo nguy hiểm sạt lở. Xảy ra sạt lở, đá to từ trên rơi xuống.

Chú ý: Thấy đá nhỏ trên đường → BẤM.

Câu 117. Tại ngã ba, từ nhánh đường bên “PHẢI” có xe 2 bánh rẽ  “PHẢI”. Xe con phía trước thắng gấp.

Chú ý: Đèn phanh xe con phía trước sáng → BẤM.

Câu 118. Xe mình rẽ “PHẢI”, gặp xe con đang đi lùi và có bật đèn ưu tiên.

Chú ý: Xe đi lùi chớp đèn ưu tiên 2 lần → BẤM.

Câu 119. Xe container vượt xe tải đang đậu bên lề “PHẢI”.

Chú ý: Xe container bật xi nhanh “TRÁI” → BẤM.

Câu 120. Đường có nhiều xe tải, xe mình vượt ẩu.

Chú ý: Đèn thắng xe container phía trước sáng → BẤM.

Trên đây là 120 câu hỏi mô phỏng tình huống nguy hiểm. Công ty TNHH TM & DV Chất lượng cao DLX hy vọng các học viên đều ôn luyện một cách tốt nhất. Đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sát hạch.

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *