việc làm bán thời gian

phân loại việc làm bán thời gian:

Dưới đây là các kiểu phân loại nhân viên bán thời gian:

– Bán thời gian thông thường: Một người có tuần làm việc thông thường theo lịch trình không vượt quá 40 giờ nhưng có thể làm việc ít nhất 20 giờ mỗi tuần trong một khoảng thời gian không xác định được coi là bán thời gian thông thường.

 

– Bán thời gian tạm thời: Một người làm việc theo lịch trình thường xuyên bằng hoặc hơn 20 giờ mỗi tuần nhưng ít hơn 40 giờ trong tối đa 90 ngày là bán thời gian tạm thời. Nhân viên có thể làm việc thêm 90 ngày nhưng sau 180 ngày, công ty sẽ chuyển đổi vị trí làm việc bán thời gian thông thường hoặc giải phóng người đó.
Nhân viên bán thời gian thông thường có thể được hưởng tất cả các kế hoạch phúc lợi của người sử dụng lao động nếu họ đáp ứng các yêu cầu. Công ty ủng hộ lợi ích của nhân viên bán thời gian thường xuyên và tạm thời dựa trên số giờ làm việc theo lịch trình thường xuyên của họ.

Ứng viên ( Người lao động) phù hợp:

Ứng viên , Người lao động có quỹ thời gian lao động cố định ít so với nhu cầu của Doanh Nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được quy trình sản xuất, buôn bán và phát triển của DN.

tuyển nhân viên bán thời gian

Địa điểm làm việc: TP. Hồ CHí Minh
Công việc: phụ bán hàng
Lương cơ bản + Doanh số
chế độ: theo luật lao động
Số lượng: 05
Hạn cuối nhận hồ sơ: 09/09/2022
Liên hệ : 0837.77.79.78

lh: 0837.77.79.78

  • mọi thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp(không qua trung gian)

lh: 0837.77.79.78

lh 0837.77.79.78

LH 0837.77.79.78

LH trực tiếp tại Văn phòng

LIÊN HỆ : 0837.77.79.78

VIỆC LÀM - JOB.NET.VN kết nối Doanh nghiệp và ứng viên hoàn toàn miễn phí

LH 0837.77.79.78

 

LH 0837.77.79.78

lh

liên hệ

1

1a


1b

2

2a


2b

3

3a


3b

4

4a


4b

5

5a


5b

6

6a


6b

7

7a


7b

8

8a


8b

lh 0837.77.79.78

1

2

3

4

lh 0837.77.79.78

lh.

lh 0837.77.79.78